قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - مطالب مرداد 1395

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

طراحی- نقوش و بافت فرش : الیجه


طراحی- نقوش و بافت فرش : الیجه

قسمتی از نقشه قالی که بر روی کارگاه و جلو بافنده قرار می گیرد ، این اصطلاح در نواحی خراسان متداول است .صفحات سایت

تعداد صفحات : 26