قالیشویی-قالی مبل موکت تشک شویی شیراز : 38319200-071 : تلفن قالیشویی - مطالب آبان 1396

شعبه های پیشنهادی ما در سطح شیراز جهت رفاه حال همشهریان عزیز

ارزش علمی پشمدانستنی های فرش : ارزش علمی پشم

ارزشی است که بدون توجه به معاملات تجاری بر پشم می نهند . 

ارزش گذاری مذکور با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی و کاربرد این کالا صورت می گیرد و کیفیت الیاف مورد نظر است .
Carpet Knitting: Scientific Value of Wool


It's a value that wool does not matter

The valuation is based on the physical and chemical properties of the product and the quality of the fiber is desired
صفحات سایت

تعداد صفحات : 124